بانک اطلاعات عابر پیاده حرارتی

یک مجموعه پایگاه داده برای عابر پیاده به صورت ترموگرافی جهت استفاده محقفین و دانشجویان گرامی قرار داده شده است.

 

مجموعه 1دانلود
مجموعه 2دانلود
مجموعه 3دانلود
مجموعه 4دانلود
مجموعه 5دانلود
مجموعه 6دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید