تکنیک عدم تقارن

یکی از مباحث اصلی پردازش تصویر در تصویر برداری حرارتی ” تکنیک عدم تقارن” می باشد.مؤلفه شدت تصویر به طور مستقیم به توزیع انرژی حرارتی در محل‌های مرتبط مربوط می‌باشد. با استفاده از عدم تقارن در نواحی می توانیم به غیرعادی بودن ناحیه مورد بررسی پی ببریم.لحظات هیستوگرام اطلاعات آماری در مورد بافت تصویر را ارائه می‌نماید.از روابط و مولفه های اولیه جهت تشخیص عدم تقارن می توان به مومنت ها اشاره نمود از قبیلMean Variance Skewness Kurtosis و… که برای به دست اوردن اطلاعات کافی در این زمینه  می توانید وارد سایت شوید.به عبارت بهتر از این مومنت ها به عنوان ویژگی در فرایند پردازش تصویر می توان استفاده نمود. یکی از مقالاتی که به بررسی استخراج ویژگی در حوزه تصاویر حرارتی با استفاده از مومنت ها پرداخته است در ذیل قابل دانلود می باشد.

 

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید