غربالگری سرطان پستان

 دیگر هیچ سازمانی ماموگرافی پایه در ۳۵ سالگی را توصیه نمی‌کند. تمام سازمان‌ها ماموگرافی غربالگرانه روتین را برای زنان ۶۹-۵۰ ساله (معمولا با فواصل ۲-۱ سال براساس داده‌های حاصل از کارآزمایی‌های تصادفی شده) توصیه می‌کنند. تنها سازمان‌های آمریکایی توصیه‌های مثبتی برای ماموگرافی غربالگرانه در زنان ۴۹-۴۰ ساله و زنان ۷۰ سال به بالا ارایه می‌دهند؛ سازمان‌های دیگر نتیجه گرفته‌اند که شواهد برای توصیه یا عدم توصیه به غربالگری در این گروه‌های سنی ناکافی هستند. توصیه‌های مربوط به معاینه بالینی پستان موازی ماموگرافی هستند به جز این که کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده، معاینه بالینی پستان را اختیاری می‌داند و جامعه سرطان آمریکا توصیه می‌کند که غربالگری با معاینه بالینی از ۲۰ سالگی آغاز گردد. کار گروه کانادایی معاینه دوره‌ای سلامت و بریتانیا آموزش معاینه پستان به زنان را توصیه نمی‌کنند؛ جامعه سرطان آمریکا توصیه می‌کند که زنان در مورد انجام معاینه ماهانه پستان توسط خودشان در دهه سوم زندگی، فواید و مضرات آن و اینکه می‌توانند تصمیم به عدم انجام آن به صورت ماهانه بگیرند، مطلع شوند.

در هر حال ماموگرافی هم چنان اساس غربالگری سرطان پستان است. اختلاف نظر چندانی وجود ندارد که ماموگرافی خطر مرگ در اثر سرطان پستان را حدود ۲۳ در زنان ۶۹-۵۰ ساله کاهش می‌دهد هرچند مضرات ناشی از نتایج مثبت کاذب و تشخیص بیش از حد واقعی فایده خالص ماموگرافی را محدود می‌کند. زنان ۷۹-۷۰ ساله ممکن است فایده کمی از ماموگرافی غربالگرانه ببرند ولی در این گروه سنی تشخیص بیش از حد واقعی و نیز دیگر علل مرگ افزایش می‌یابد. هرچند داده‌های جدید حاکی از ۱۶ کاهش در مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در زنان ۴۹-۴۰ ساله پس از ۱۰ سال غربالگری هستند، فایده خالص آن کمتر قانع کننده است که این تا حدی به خاطر بروز کمتر سرطان پستان در آنها و حساسیت و ویژگی کمتر ماموگرافی در زنان زیر ۵۰ سال است. ماموگرافی دیژیتال در زنان جوان حساس‌تر است بدون این که ویژگی خود را از دست بدهد. البته هیچ بهبودی در پیامدهای سرطان پستان نشان داده نشده و هیچ بهبودی در دقت تشخیص در زنان مسن‌تر وجود نداشته است. لذا احتمالا بیشترین فایده ماموگرافی دیژیتال زمانی است که عمدتا برای غربالگری زنان یائسه‌نشده با پستان‌های متراکم استفاده گردد. ممکن است تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) در زنان پرخطر (مثل حاملان BRCA1 و BRCA2) مفید باشد. کارآزمایی‌های تصادفی شده حاکی از آن هستند که معاینه پستان توسط خود فرد بیشتر از آن که مفید باشد، ضرر دارد.

منبع:

Tice JA, Kerlikowske K. Screening and prevention of breast cancer in primary care.Primary Care: Clinics in Office Practice ۲۰۰۹; ۳۶: ۵۳۳-۵۸٫

مطالب مرتبط

پاسخ دهید