مروری بر آشکارسازهای فروسرخ

امروزه با پیشرفت دانش و فناوری، بهره گیری از تجهیزات جدید و پیشرفته برای ارتقای سطح زندگی و همچنین توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله تجهیزات پیشرفته امروزی دوربین های مادون قرمز است. با استفاده از این تجهیز و با عنایت به پرتو فروسرخ ساطع شده از اجسام می توان توزیع دمای سطح جسم یا تفاوت دمای جسم با محیط را با دقت خوبی اندازه گیری کرد. وجود یک آشکارساز حساس به پرتوهای فروسرخ در یک دوربین مادون قرمز امکان تبدیل پرتو فروسرخ دریافتی به سیگنال الکتریکی را فراهم می سازد و اطلاعاتی در خصوص شرایط حرارتی جسم را به کاربر ارائه می نماید. در این مقاله سعی شده است پس از بیان خصوصیات پرتوهای فروسرخ، انواع آشکارسازهای مورد استفاده در این دوربین ها معرفی شود. همچنین پارامترهای موثر بر عملکرد آشکارساز نیز بیان و جدیدترین موارد استفاده از دوربین های فروسرخ عنوان می گردد. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به آخرین فناوری های مورد استفاده در آشکارسازهای فروسرخ، هم اکنون از روش ترموگرافی فروسرخ در صنایع گوناگون از جمله صنعت ساختمان، خودروسازی، پتروشیمی، برق و صنایع هوافضا و پزشکی به طور گسترده ای استفاده می شود.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید