گرمانگاری در یافتن ترک های آسفالت

در این پژوهش، مطالعاتی که برای ارزیابی کاربرد گرمانگاری بوسیله اشعه مادون قرمز برای یافتن ترک های آسفالت انجام شده است ارائه می شود. این کار در گذشته عموماً بوسیله عکس های آنالوگی و دیجیتالی که در طیف های مرئی از نور گرفته می شود، انجام می شد. وجود سایه،نور کم،ترک های سفید،و بسیاری دیگر از مشکلات باعث شده که یافتن و تشخیص ترک به صورت مکانیزه انجام بگیرد. هدف از انجام این پژوهش آزمودن فرضیه ای است که در آن ترک های آسفالتی تغییراتی در وضعیت سطح ایجاد می کنند و این قابلیت انتشار اشعه در آسفالت ترک خورده باعث می شود که تفاوت دمایی در آسفالت بوجود آید و بدین ترتیب دوربین های مادون قرمز تشخیص دهنده ترک، آن را ثبت می کنند. این مقاله گرفتن عکس با تکنیکهای سنتی و همچنین دوربین های مادون قرمز را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. پارامترهای بسیاری در این مقاله مورد بحث قرار گرفتند که از آنها می توان به این موارد اشاره کرد: انتخاب ناحیه عملکرد اشعه مادون قرمز، استفاده از لنزهای مختلف، نوردهی در طول روز و شب، ارزیابی روسازی های موجود، مقایسه عملکرد مادون قرمز در شب و روز، مقایسه عملکرد آن در وضعیت های تر و خشک و … نتایج نشان می دهد تحت شرایط صحیح عکس برداری با مادون قرمز می توان نتایج بسیار دقیقی در مورد وضعیت روسازی بدست آورد و تشخیص ترکهایی بسیار کوچک (با عرضی در حدود ۱ تا ۲ میلی متر) را ممکن ساخت که در عمل بوسیله دوربین های سنتی غیرممکن است.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید