نویسنده:

0

آشکارسازی استرس با استفاده از تصویر برداری حرارتی چهره

هر فردی استرس را در زندگی خود تجربه کرده است و درواقع استرس بخشی از زندگی انسان شده است. استرس عبارتاست از حالت اضطراب و فشار درونی که انسان برای مواجهشدن با خطر یا...

0

ThermoVision LabVIEW Toolkit

نرم افزار پردازشی برای دوربین های FLIR Publisher’s description The ThermoVision™ LabVIEW Toolkit is a set of VIs (virtual instruments) related to cameras supporting alarms, measurement function and I/O functionality.As you develop in LabVIEW,...

0

READIS2: Import IS2 files (Fluke infrared camera

این تابع می خواند فایل های داده از دوربین fluke TI32 دوربین مادون قرمز حرارتی (فرمت اختصاصی .IS2). این تابع تصاویر اطلاعات (درجه حرارت خام و کالیبره شده، و تصویر RGB قابل مشاهده) و برخی...

0

Thermography pattern analysis for NDT&E

امروزه انتقال نفت و گاز به فواصل دور، از طریق خطوط لوله فلزی انجام م یشود، لذا حفاظت و نگهداری از این خطوط بسیار ضروری میباشد. یکی از عمد هترین مشکلاتی که در خطوط...

0

روشنایی مادون قرمز

در این متن اطلاعاتی راجع به روشنایی مادون قرمز ارائه شده است. به علاوه،اطلاعاتی در ارتباط با نتایج حاصل از استفاده از محدود ههای مختلف نور به همراه زوایای عدسی مختلف در اختیار شما قرار...

0

آیا دوربین های حرارتی در مقابل نور خورشید آسیب پذیرند ؟

نویسنده(گان): کریستین ماراس، چکیده: دوربین های حرارتی می توانند حتی در تاریک ترین شب ها، تصاویر با وضوح بالا تهیه نمایند. از این رو این دوربین ها در کاربردهای متعدد از جمله ایجاد امنیت...

0

ترموگرافی، شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی

  ترموگرافی، شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش تولید بخار و اثرات زیست محیطی از طریق انجام تعمیرات پیشگیرانه تله های بخار در فاز ۸- ۷و ۶ مجتمع گاز پارس جنوبی...