ایران ترموگرافی بلاگ

0

Thermography pattern analysis for NDT&E

امروزه انتقال نفت و گاز به فواصل دور، از طریق خطوط لوله فلزی انجام م یشود، لذا حفاظت و نگهداری از این خطوط بسیار ضروری میباشد. یکی از عمد هترین مشکلاتی که در خطوط...

0

روشنایی مادون قرمز

در این متن اطلاعاتی راجع به روشنایی مادون قرمز ارائه شده است. به علاوه،اطلاعاتی در ارتباط با نتایج حاصل از استفاده از محدود ههای مختلف نور به همراه زوایای عدسی مختلف در اختیار شما قرار...

0

آیا دوربین های حرارتی در مقابل نور خورشید آسیب پذیرند ؟

نویسنده(گان): کریستین ماراس، چکیده: دوربین های حرارتی می توانند حتی در تاریک ترین شب ها، تصاویر با وضوح بالا تهیه نمایند. از این رو این دوربین ها در کاربردهای متعدد از جمله ایجاد امنیت...