اصول تشخیص در ترموگرافی پستانها

یکی از اولین مقالاتی که در زمینه ترموگرافی در ایران به چاپ رسید در سال ۱۳۵۶ با عنوان “اصول تشخیص در ترموگرافی پستانها ” می باشد.

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید