بایگانی‌ ماهانه: اکتبر 2019

0

عیب یابی تجربی عیوب صفحات کامپوزیتی

در پژوهش حاضر، روشهای ترموگرافی ارتعاشی مافوق صوت، ترموگرافی حرارتی با منبع المنت حرارتی و ترموگرافی حرارتی با منبع جریان هوای گرم برای تشخیص عیب داخلی در نمونه های کامپوزیتی شیشه/ اپوکسی و کربن/...

0

http://database.irthermo.ir

irthermo Benchmark Dataset Collection Introduction This is a publicly available benchmark dataset for testing and evaluating novel and state-of-the-art computer vision algorithms. Several researchers and students have requested a benchmark of non-visible (e.g., infrared)...