ایران ترموگرافی بلاگ

0

http://database.irthermo.ir

irthermo Benchmark Dataset Collection Introduction This is a publicly available benchmark dataset for testing and evaluating novel and state-of-the-art computer vision algorithms. Several researchers and students have requested a benchmark of non-visible (e.g., infrared)...

0

تخمین عمر ترانسفورماتور فشارقوی با استفاده از فناوری گرما نگاری (ترموگرافی)

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از مهم‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات در شبکه قدرت هستند. امروزه تمرکز فراوانی در تعمیر و نگهداری و گسترش روش‌های بازگشت سرمایه در این بخش انجام می‌گردد. آمار نشان می‌دهد بسیاری از...

0

ارزیابی غیرمخرب عیوب در ورق هایی از جنس فولاد کم کربن به روش ترموگرافی پالسی

نقصها و آسیبها در طول ساخت و ساز قطعات اجتناب ناپذیر است. بنابراین، تست غیرمخرب برای جلوگیری از شکست و افزایش قابلیت اطمینان ساختارهای فولادی یا اجزای سازنده در تولید و بازرسی در خدمت...

0

عیب یابی کنترلر ربات های ABBبا استفاده از ترموگرافی

امروزه صاحبان صنایع با توجه به نیاز به افزایش سرعت تولید و میزان کیفیت محصولات تولیدی و کاهش آسیب هایانسانی اقدام به اتوماتیک کردن خطوط تولیدی نموده اند. در این بین ربات های شرکت...