ترموگرافی در دندانپزشکی

تصویر برداری حرارتی به طور گسترده ای در دندانپزشکی استفاده شده است. Gratt و همکاران ، در سال ۱۹۹۶ یک سیستم طبقه بندی جدید با استفاده از ترموگرام برای افراد مبتلا به دردهای مزمن دهانی توسعه دادند.مناطق اناتومیکی انتخاب شده بر اساس سه حالت عادی، گرم و سرد طبقه بندی شدند که دارای ارزش اختلاف دمایی (اختلاف دما منطقه راست و چپ) به ترتیب بین ۰-۲۵/۰ درجه سانتیگراد ، بیشتر از ۳۵/۰ درجه سانتیگراد ، و کمتر از ۳۵/۰ سانتیگراد بود. Shevelev و همکاران ، فرایند گسترش گرما را در طول حفاری استخوان دندان با استفاده از تصویر برداری حرارتی بررسی کردند. Beningtonو همکاران ، برای نظارت بر تغییرات درجه حرارت استخوان در طی فرآیند حفاری برای آماده سازی محل ایمپلنت از تصویر برداری حرارتی استفاده کردند. Madura و همکاران ، در شرایط آزمایشگاهی از تصویر برداری حرارتی به منظور مطالعه تاثیر حرارتی استفاده از لیزر Nd:YAG در ریشه دندان در طی فرایند استریلیزاسیون استفاده کردند.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید