بررسی ترموگرافی در مرغداری

تصویربرداری حرارتی  ابزاری ارزشمند در تولید مرغ بوده است که اجازه می دهد  از دست دادن  یا افزایش گرما در یک مرغ داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین برخی تشخیص برخی بیماری های تلفات زا در همان ابتدا در بین جوجه ها تشخیص داده شود. همچنین در اندازه گیری دمای تخم مرغ در مراکز رشد، هوا ورودی الگوهای جریان و خنک کننده به طور موثر قابل استفاده خواهد بود که نتیجه آن بهره وری سیستم می باشد.

اطلاعات جامع تر را می توانید در مقاله زیر مطالعه نمایید.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید