علت ترک خوردگی داکتهای غبارگیر واحد فولاد سازی

تشخیص علت ترک خوردگی داکتهای غبارگیر واحد فولاد سازی با استفاده از تکنیک ترموگرافی

در فرایند تولید فولاد انواع آلودگ یهای جامد، مایع و گازی تولید می شود که بایستی تصفیه شده و از انتشار آنها به محیط زیست جلوگیری نمود. بنابراین سلامت سیستم های تصفیه از دیدگاه زیست محیطی و از نظر تولید اهمیت بالائی دارد. یکی از عمده ترین این آلودگی ها غبار و دم ههای فلزی حاصل از ذوب مواد در کوره های قوس الکتریکی است. این نوع آلودگی به سبب حجم زیاد و دمای بالا نیاز به تجهیزات ویژه ای برای تصفیه دارد که در مجتمع فولاد مبارکه برای این منظور سیست مهای غبارگیر (Bag House) پی شبینی شده است که انتقال غبار از کوره به سیستم غبارگیر توسط داکت (لوله با قطر بالا) صورت می گیرد. در این تحقیق به عل تیابی مشکل ترک خوردن بدنه داک تهای غبارگیر پرداخته شد هاست و با استفاده از تکنیک ترموگرافی علت این مشکل شناسائی گردید و جهت پیش گیری از بروز مجدد آن اقدامات لازم صورت گرفت.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید