تشخیص نوروپاتی دیابتی

حدود ۵۰ درصد از افراد مبتلا به دیابت به دلیل عوارض پا که شایعترین مشکلات در بین این افراد می باشند در بیمارستان ها بستری هستند.علل اصلی این چنین عوارض پا کاهش جریان خون (اختلات عروقی) و از دست دادن حس (نوروپاتی) است. بررسی بسیار عالی در نقش تصویر برداری حرارتی در عارضه پای ناشی از دیابت توسط Bharara و همکاران ارایه شده است.هر دو اختلال عروقی و دیابت نوروپاتی باعث تغییر در درجه حرارت سطح پوست می گردد، که باعث می شود تصویربرداری حرارتی به عنوان یک ابزار مناسب برای تشخیص نوروپاتی دیابتی یا اختلالات عروقی باشد. Jiang و همکاران شاخص های متابولیکِ افراد دیابتی را بر اساس تصویر برداری حرارتی آنالیز کردند. Jiang و همکاران ، تعدادی از افراد مبتلا به دیابت را مورد مطالعه قرارداند و نشان دادند که، همه آنها الگوهای دمای غیر طبیعی در پاها و دست ها ، مانند کاهش درجه حرارت بر روی انگشتان پا، مناطق متاتارس و انگشتان داشتند . Sunو همکاران ، رابطه بین درجه حرارت پوست کف پا و اختلال عملکرد سمپاتیک در افراد دیابتی پا در معرض خطر را مورد مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند که، افراد دیابتی در معرض خطر به طور قابل توجهی دمای پایشان (۳۰٫۲±۱٫۳ ℃) در مقایسه با افراد عادی (۲۶٫۸±۱٫۸ ℃) بالاتر است.در مراحل اولیه انسدادی تصلب شرایین (ASO) ، گردش خون محیطی یکی از عوارض افراد مبتلا به دیابت است. Hosaki و همکاران، کمیت گردش خون محیطی را در افراد مبتلا به دیابت به وسیله تصویر برداری حرارتی مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده کردند که، شیب درجه حرارتِ جریان غیر طبیعی خون در مناطق تحت تاثیر با یافته های بالینی در ارتباط است[۷۲]. Balbinot و همکاران حساسیت ترموگرافی کف پا به همراه ویژگی در تشخیص نوروپاتی دیابتی را با استفاده از آزمون های قلبی (تغییرات ضربان قلب) مورد مطالعه قرار دادند .در شکل نمونه ای از تصویر برداری حرارتی در فرد بیمار دیابتی و فرد سالم نشان داده شده است.همانطور که در شکل قابل مشاهده است توزیع حرارت در فرد سالم (ب) در بین انگشتان پا در سمت چپ و راست یکسان و منظم می باشد اما در فرد دیابیتی این توزیع نامنظم شکل گرفته است.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید