تلفیق لیزر اسکن با ترموگرافی

در این مقاله با تلفیق اسکن های سه بعدی ، فتوگرامتری و ترموگرافی به بررسی و ثبت اثار تاریخی می پردازند.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید