دریافت مقاله رایگان از پایگاه های علمی

دوستان برای دریافت رایگان مقالات مورد نظر در زمینه ترموگرافی می توانند DOI مقاله یا اسم مقاله را ایمیل بزنند تا مقاله برایشان ارسال گردد.

(IEEE , ScienceDirect , Springer , Wiley, ACM , ACS , ASCE , Emerald , ASME)

درصورت نیاز به ترجمه تخصصی مقالات ترموگرافی می توانید از ما مشاوره بگیرید.

info@irthermo.ir
موفق باشید