دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

زمان: ۸-۶ اسفند ماه ۱۳۹۳

فرصت ارسال خلاصه مقالات: ۱۵آذر ماه ۱۳۹۳

مکان برگزاری همایش: سالن ابن سینا- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر خانه همایش: میدان تجریش, بیمارستان شهدای تجریش, مرکز تحقیقات سرطان

مطالب مرتبط

پاسخ دهید