عیب یابی سیستمهای برقی جریان بالا

  • عنوان: عیب یابی و بررسی سیستمهای برقی جریان بالا به کمک دوربین ترموویژن

 

چکیده: اگرچه تکنولوژی ترموگرافی یا حرارتی سالهاست که در خدمت صنایع نظامی و همچنین علومی مثل نجوم و در اختیار کشورهای پیشرفته می باشد اما با پیشرفت اخیر این تکنولوژی و ورود دوربین های ترموگرافی باقیمت مناسب به بازار استفاده از فناوری مذکور در صنایع رفته رفته نه تنها توجیه پذیر بلکه موردنیاز میباشد . این مقاله بر اساس تجربه نویسنده در استفاده از دوربینهای حرارتی ترموویژن در انواع کارهایی تعمیراتی درصنایع پتروشیمی بوده و سعی شده است اصول کار و پایه تئوری این تکنولوژی و فواید موارد استفاده آن در فرایندهای مختلف تعمیرات و تسریع عیب یابی تجهیزات مورد بررسی قرار گیرد.

 

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید