نقشه جامع مصدومان در زلزله با ترموگرافی

تهیه نقشه جامع مصدومان در زلزله با استفاده از ترموگرافی یک پهپاد
یکی از کابردهای اینده پهپادها برای خدمترسانی به ارگانهای دولتی، استفاده از انها برای امدادرسانی میباشد. به طور مشخص استفاده از پهپادها در زلزلهها و بلایای طبیعی در این مقاله مد نظر است. وظیفه پهپاد ما در این تحقیق ابتدا شناسایی مصدومان زیر اوار با استفاده از تکنیک تصویربرداری ترموویژن می باشد. وظیفه دوم پهپاد، حمل جعبه کمکهای اولیه و تحویل ان به مصدوم میباشد. چالش اساسی اختلاف بین وزن مسیر رفت و مسیر برگشت برای پهپاد است، که به علت سبکتر شدن وزن کلی در مسیر برگشت باعث عدم حفظ ارتفاع در نقطه ثابت میشود و در این مقاله این چالش با استفاده از یک تکنیک تنظیم اتوماتیک پارامترهای بارومتر بر طرف میشود. با استفاده از این تکنیک خطای حفظ ارتفاع را به میزان %۸۵ در مسیر برگشت بهبود بخشیدیم.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید