هاف سهموی

یکی از تکینیک هایی که در زمینه پردازش تصویر میتواند برای جداسازی ناحیه سینه از تصاویر کمک نماید هاف سهموی می باشد.یک مشکل رایج در بینایی ماشین تعیین موقعیت، تعداد یا جهت اشیاء خاص در تصویر می باشد. به عنوان مثال مسئله می تواند تعیین جاده‌های مستقیم در تصاویر هوایی باشد. این مشکل با استفاده از تبدیل هاف برای خطوط قابل حل می باشد. اغلب اشیاء مورد علاقه شکل هایی غیر از خط دارند مثل دایره، بیضی یا هر شکل دلخواه دیگر. با وجود اینکه پیچیدگی تبدیل هاف با افزایش تعداد پارامترهای مورد نیاز برای توصیف شکل مورد نظر افزایش می یابد، تبدیل عادی و عمومی هاف می تواند روی هر نوع شکلی استفاده شود.تبدیل هاف (به انگلیسی: Hough transform) روشی برای استخراج ویژگی‌ها در آنالیز تصاویر، بینایی رایانه‌ای و پردازش تصویر دیجیتال است[۱]. این روش در یک تصویر به دنبال نمونه‌هایی از یک الگو می‌گردد. این نمونه‌ها ممکن است کامل نباشند و همچنین تا حدی دچار اعوجاج شده باشند.

دانلود برنامه مطلب

دانلود سیمنار آموزشی تبدیل هاف

مطالب مرتبط

پاسخ دهید