پایان نامه های ترموگرافی پزشکی

با توجه به درخواست دوستان چند مورد از پایان نامه های در زمینه ترموگرافی که به صورت full text میباشد قرار داده می شود.در صورت نیاز به پایان نامه های خاص درخواست خود را ارسال نمایید.

 

ردیف عنوان سال دانلود
1Toward understanding the complex mechanisms behind breast thermography: A comprehensive numerical study2010دانلود
2Indicators of upper extremity musculoskeletal disorders: Digital vibration threshold testing and infrared thermography2002دانلود
3Characterization of bacterial activities using a novel real time infrared thermography approach2011دانلود
4Advances in simulation and thermography for high field MRI2013دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید