پایگاه داده -۲ (رایگان)

با توجه به درخواست دوستان یک نمونه از تصویرحرارتی سرطان پستان با تغییرات و تنظیمات مختلف در ۳ حالت به همراه اکسل حرارتی قرار داده شده است.لازم به ذکر است توده با توجه به نتایج آزمایشگاهی در موقعیت راست و در ساعت ۳ قرار دارد.

دانلود

 

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید