بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2019

0

تخمین عمر ترانسفورماتور فشارقوی با استفاده از فناوری گرما نگاری (ترموگرافی)

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از مهم‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات در شبکه قدرت هستند. امروزه تمرکز فراوانی در تعمیر و نگهداری و گسترش روش‌های بازگشت سرمایه در این بخش انجام می‌گردد. آمار نشان می‌دهد بسیاری از...