ترموگرافی در دندان پزشکی

 

بررسی کاربرد ترموگرافی در دندان پزشکی

ترموگرافی به معنای ثبت دمای بدن است در پزشکی نیز از تجهیزات ترموگرافی از طریق ثبت دما و تولید تصویری از وضعیت توزیع دما در سطح بدن(که ترموگرام نام دارد)در تشخیص بیماری ها، به ویژه درمراحل اولیه آن ها استفاده می شود. مبنای کارترموگرافی، به تغییرات درجه حرارت سطح پوست بدن مربوط می شود ترموگرافی یک روش غیر تهاجمی و غیر تماسی است که از طریق آن می توان توزیع دما در سطح بدن را مشاهده و ضبط کرد. روش ترموگرافی در عرض چند دقیقه انجام می شود و اندازه گیری بالینی آن را می توان در یک نقطه یا بیش از یک نقطه گسترده در منطقه دهان انجام داد. ترموگرافی می تواند در شناسایی دردهای مزمن دهان، اختلالات فکی، میزان آسیب دیدگی پالپ دهان و ارزیابی نقص عصب آلوئولار تحتانی و… مورد استفاده قرار گیرد. ترموگرام هایی که از ناحیه ی دهان بدست می آید با سه اصطلاح عادی ، سرد ، گرم برای مقادیر مناطق آناتومیک انتخاب می شوند که ترموگرام های گرم یک راه تشخیصی بالینی برای تشخیص درد عصب محیطی واسطه، اختلال مفصل گیجگاهی فکی(TMJ) و یا التهاب سینوس های فک بالا می باشد و همچنین، ترموگرام سرد راهی جهت تشخیصی درد محیطی عصب واسطه می باشد. ترموگرام های عادی نیز برای تشخیص سندرم دندان ترک خورده ، درد اعصاب سه قلو،درد پیش عصب سه قلو، دردهای با منشا روانی صورت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی شده است نمونه ای از کاربرد های ترموگرافی در دندان پزشکی مورد بحث قرار گیرد.

 

 

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید