ترموگرافی در پروتز زانو

برای عفونت اطراف پروتز لگن و زانو یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مشکلات عفونت اطراف پروتز است که یک فاجعه تلقی می شود زیرا هم تشخیص را دچار مشکلات پیچیده می کند و هم درمانش جدی، سخت و مبارزه طلبانه است.عفونت اطراف مفصل به سه روش ایجاد می شود یکی عفونت حاد است که بلافاصله بعد از عمل و در چند روز اول ظاهر می شود و منشا آن از طریق هوای اطراف فضای اتاق عمل است و زمینه هایی مثل دیابت، بیماری های ضعیف کننده سیستم ایمنی و بیماری رماتیسم منجر به مصرف داروهای کورتون می شود می تواند زمینه را برای عفونت مستعد کند.علائم آن قرمزی، ترشح چرکی و تب می باشد که با آزمایش معمولی مثل اندازه گیری گلبول های سفید تشخیص داده می شود.نوع دوم عفونتی است که در سه ماه اول اتفاق می افتد و نوع سوم عفونت مزمن است که بعد از سه ماه اتفاق می افتد و منشا آن باکتری هایی است که از طریق خون به محل دسترسی می یابند.

نتایح نشان میدهدکه ترموگرافی یک گزینه قابل اعتماد برای تشخیص عفونت اطراف پروتز زانو است.

مقاله
Value of digital telethermography for the
diagnosis of septic knee prosthesis: a prospective
cohort study

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید