دسته: آموزش تکنیک ها

0

هاف سهموی

یکی از تکینیک هایی که در زمینه پردازش تصویر میتواند برای جداسازی ناحیه سینه از تصاویر کمک نماید هاف سهموی می باشد.یک مشکل رایج در بینایی ماشین تعیین موقعیت، تعداد یا جهت اشیاء خاص...

0

تکنیک عدم تقارن

یکی از مباحث اصلی پردازش تصویر در تصویر برداری حرارتی ” تکنیک عدم تقارن” می باشد.مؤلفه شدت تصویر به طور مستقیم به توزیع انرژی حرارتی در محل‌های مرتبط مربوط می‌باشد. با استفاده از عدم...