دسته: ترموگرافی حیوانات

0

ترموگرافی درsctroal گاو

هدف از این مطالعه بررسی اثرات محیط بر روی کیفیت مایع منی در گاو، با استفاده از ترموگرافی مادون قرمز است.و به این نتیجه رسیدند که ترموگرافی مادون قرمز را می توان به ارزیابی...

0

تشخیص لنگش در اسب

لَنگِش (Laminitis) نوعی بیماری در گاو و اسب است که باعث لنگیدن آن‌ها هنگام راه رفتن می‌شود.لنگش سومین عامل مهم کاهش تولید در گاوداری‌ها شناخته شده‌است.عدم تعادل غذایی، عدم اتساع کافی شکمبه و سم‌چینی...

0

بررسی ترموگرافی در مرغداری

تصویربرداری حرارتی  ابزاری ارزشمند در تولید مرغ بوده است که اجازه می دهد  از دست دادن  یا افزایش گرما در یک مرغ داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین برخی تشخیص برخی بیماری های...

0

ترموگرافی در خدمت کشاورزان

“نقشه های حرارتی” به کاربران اجازه می دهد تا به شیوه ای غیر تهاجمی بر سالم بودن و عدم بیماری دام های خود نظارت داشته باشند. این رویکرد نوآورانه می تواند سبب کاهش هزینه...

0

دمانگاری سگ – بیماری قلبی

تصویربرداری حرارتی به عنوان یک روش غیر تهاجمی و آرام بخشی است که برای تشخیص زود هنگام  آسیب حیوانات، لنگش و بیماری مورد استفاده قرار گیرد. در واقع روشی ایده آل برای ارزیابی سلامت  سگ...