دسته: ترموگرافی صنعتی

0

آزمون و ارزیابی غیر مخرب

آزمون و ارزیابی غیر مخرب– مقایسه روش های “اینترفرومتری هولوگرافیک” و “ترموگرافی اینفرارد” با توجه به تفاوت هایی که میان آزمون و ارزیابی غیر مخرب وجود دارد، در این مقاله ابتدا یک مقایسه اجمالی میان آزمون...

0

ترموگرافی در بازرسی های غیر مخرب

ترموگرافی شاخه ای از علوم کاربردی جدید می باشد که بطور وسیعی در حوضه های مختلفی چون بازرسی هایپیشگیرانه، پیشگویانه، کیفی و غیر مخرب بکار برده می شود.اساس این علم بر روی فیزیک حرارت...

0

آیا دوربین های حرارتی در مقابل نور خورشید آسیب پذیرند ؟

نویسنده(گان): کریستین ماراس، چکیده: دوربین های حرارتی می توانند حتی در تاریک ترین شب ها، تصاویر با وضوح بالا تهیه نمایند. از این رو این دوربین ها در کاربردهای متعدد از جمله ایجاد امنیت...