دسته: خبرهای آموزشی

0

Retroareolar Tumor

این بیمار با تومور ۲٫۴ سانتی متر در پشت نوک پستان درست پس از غربالگری ترموگرافی تشخیص داده شده است. او برای چند بارتشخیص از طریق ماموگرافی را از دست داده است. ماموگرافی نمی...

0

ترموگرافی تیروئید

تیروئید نخستین عضو بدن است که پس از دسترسی به جاروبگر خطی در سال ۱۹۵۰ از آن نگاره رادیوایزوتوپی گرفته شد . تیروئید گاهی دارای گره ها یا تکمه هایی است که جذب کننده...

0

تشخیص عفونت و پوسیدگی دندان توسط ترموویژن

یکی از مقالاتی که به بررسی تشخیص عفونت و پوسیدگی دندان توسط ترموگرافی پرداخته است را قرار می دهیم . تهیه رادیوگرافی‌های دهان و دندان برای برخی افراد نگران کننده می باشد. حداکثر اشعه...

0

ترموویژن در پوست

بیماری های پوست، به طور کلی، باعث التهابی می شود که به نوبه خود سبب الگوی دمای غیرطبیعی در سطح پوست می گردد. از این رو ، تصویر برداری حرارتی ممکن است به عنوان...