دسته: خبرهای آموزشی

0

مدلسازی انتقال حرارت در بافت

انتقال حرارت در بافت با چهار فرآیند هدایت، همرفتی، تبخیر و تابش از سطح پوست صورت می گیرد. مدلهای مختلف پیوسته و عروقی جهت تشریح این فرآیندها ارائه شده است . مدلهای عروقی به...

0

تصویربرداری حرارتی در پزشکی ورزشی و اختلالات عضلانی

تصویربرداری حرارتری نشان داده شده است که به عنوان یک ابزار تشخیصی در تشخیص افتراقی صدمات neuromusculoskeletal مفید می باشد. از آنجا که DITI غیر تهاجمی، بدون خطر، و کاملا قابل حمل است، به...

1

تشخیص زودرس سرطان پستان با ترموگرافی

به طور کلی، یک تومور برای اینکه اولین بار توسط ماموگرافی تشخیص داده شود زمانی است که اندازه آن حدود ۲٫۵ سانتی متر است، یا به اندازه یک سکه، و این مرحله ای است...

0

مقایسه ماموگرافی ، ترموگرافی ، سونوگرافی

سه روش ماموگرافی ، سونوگرافی ، ترموگرافی با هم در شکل به صورت کلی مقایسه شده اند. این مقایسه ها شامل میزان حساسیت ، دقت و نوع تشخیص و میزان سرعت در تشخیص  می...

0

بیماری های چشمی

Morgan و همکاران، با استفاده از تصویر برداری حرارتی به ثبت ترموگرام ِ سطوح چشمی ِ افرادی که دارای خشکی چشم می باشند و گروه شاهد پرداختند.مشخص شد که، میانگین دمای سطح چشم در...

0

تشخیص بیماری های روماتیسمی

تصویر برداری حرارتی با موفقیت در تشخیص و ارزیابی بهبودی بعد از درمان در پدیده رینود استفاده شده است.Arnoldو همکاران، گزارش داده اند که تصویر برداری حرارتی یک روش بسیار عالی برای اندازه گیری...

0

اختلاف درجه حرارت بخش های مختلف بدن انسان

با توجه به این مزایا ، ترموگرافی به عنوان یک ابزار تشخیص جایگزین موثر ایجاد شود. جدول  اختلاف درجه حرارت دو طرف مقابل (بین سمت چپ و راست ) را برای چند قسمت از...

0

اصول فیزیکی تصویربرداری حرارتی

تمام اشیا در دمای بالای صفر مطلق بصورت خودبخود تابش الکترومغناطیسی منتشر می کنند؛ که این پدیده تابش طبیعی یا گرمایی یا حرارتی نام دارد. قدرت تابشی یک سطح، کل انرژی است که از...