Category: ساختار دوربین

0

روشنایی مادون قرمز

در این متن اطلاعاتی راجع به روشنایی مادون قرمز ارائه شده است. به علاوه،اطلاعاتی در ارتباط با نتایج حاصل از استفاده از محدود ههای مختلف نور به همراه زوایای عدسی مختلف در اختیار شما قرار...

0

سامانه های تصویر بردار حرارتی

سامانه های تصویر برداری حرارتی به دو نوع سرد شونده و غیر سرد شونده تقسیم می شوند.دوربین های حرارتی سرد شونده دارای قدرت تفکیک دمایی بالاتری بوده و از حساسیت دمایی بالاتری برخوردار هستند...