دسته: ساختار دوربین

0

روشنایی مادون قرمز

در این متن اطلاعاتی راجع به روشنایی مادون قرمز ارائه شده است. به علاوه،اطلاعاتی در ارتباط با نتایج حاصل از استفاده از محدود ههای مختلف نور به همراه زوایای عدسی مختلف در اختیار شما قرار...

0

نسل های مختلف دوربین های حرارتی

۱- نسل صفر ( Generation 0 ) اگر در یک دوربین حرارتی از یک آشکار ساز تک المانی یا از یک آرایه خطی با تعداد المان اندک استفاده شود، آن را نسل صفر می نامند. در...

1

اجزاء سامانه تصویر بردار حرارتی

۱- سامانه اپتیکی جمع کننده ( Objective ) وظیفه این قسمت جمع آوری تابش حرارتی جسم ، کانونی نمودن آن در یک نقطه و ایجاد یک تصویر حرارتی است . مجموعه شیئی یک دوربین حرارتی نیز...

0

سامانه های تصویر بردار حرارتی

سامانه های تصویر برداری حرارتی به دو نوع سرد شونده و غیر سرد شونده تقسیم می شوند.دوربین های حرارتی سرد شونده دارای قدرت تفکیک دمایی بالاتری بوده و از حساسیت دمایی بالاتری برخوردار هستند...