دسته: ساختار دوربین

0

روشنايي مادون قرمز

در اين متن اطلاعاتي راجع به روشنايي مادون قرمز ارائه شده است. به علاوه،اطلاعاتي در ارتباط با نتايج حاصل از استفاده از محدود ههاي مختلف نور به همراه زواياي عدسي مختلف در اختيار شما قرار...

0

نسل هاي مختلف دوربين هاي حرارتي

1- نسل صفر ( Generation 0 ) اگر در يك دوربين حرارتي از يك آشكار ساز تك الماني يا از يك آرايه خطي با تعداد المان اندك استفاده شود، آن را نسل صفر مي نامند. در...

1

اجزاء سامانه تصوير بردار حرارتي

1- سامانه اپتيكي جمع كننده ( Objective ) وظيفه اين قسمت جمع آوري تابش حرارتي جسم ، كانوني نمودن آن در يك نقطه و ايجاد يك تصوير حرارتي است . مجموعه شيئي يك دوربين حرارتي نيز...

0

سامانه هاي تصوير بردار حرارتي

سامانه هاي تصوير برداري حرارتي به دو نوع سرد شونده و غير سرد شونده تقسيم مي شوند.دوربين هاي حرارتي سرد شونده داراي قدرت تفكيك دمايي بالاتري بوده و از حساسيت دمايي بالاتري برخوردار هستند...