دسته: مقالات منتشر شده

0

Breast Cancer Detection in Thermogram

یکی از مقالات منتشر شده توسط اعضا در ذیل آورده شده است: A Novel Model for Smart Breast Cancer Detection in Thermogram Images asian pacific journal of cancer prevention  Abstract Background: Accuracy in feature...

0

Clustering and screening for breast cancer

Clustering and screening for breast cancer on thermal images using a combination of SOM and MLP یکی دیگراز مقالات تیم به چاپ رسید در ژورنال: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering Hossein Ghayoumi Zadeha,...

0

بررسی عملکرد تصویربرداری حرارتی در علم پزشکی

یکی دیگر از مقالات چاپ شده بوسیله اعضا تیم. چکیده مقاله: دمای بدن انسان می تواند شاخصی طبیعی برای تشخیص برخی از بیماری ها باشد . تصویر برداری حرارتی (ترموگرافی) با استفاده از روش...

0

Diagnosis of Breast Cancer

یکی دیگر از مقالاتی که توسط اعضا تیم منتشر شده است : Authors ۱Hossein Ghayoumi zadeh; ۲Javad Haddadnia  ; ۳Maryam Hashemian; ۳Kazem Hassanpour Article 6, Volume 9, Issue 4, Autumn 2012, Page 265-274 Abstract Introduction This study is...