ترموگرافی

دمای غیر طبیعی بدن یک شاخص طبیعی از بیماری است.ترموگرافی مادون قرمز روشی سریع، غیرتهاجمی، بدون تماس و منفعل برای نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می باشد. علاوه بر این ، ترموگرافی میتواند نقشه درجه حرارت سطح بدن را از راه دور ارایه نماید. در ده های اخیر تحقیقات وسیعی برای افزایش استفاده از دوربین های حرارتی و به دست اوردن ارتباط نزدیک بین فیزیولوژی حرارتی و دمای پوست انجام شده است.ترموگرافی با موفقیت در تشخیص سرطان پستان،و بیماری های مرتبط با پاتولوژی خون ( آرتریو اسکلروز ، بیماری عروق محیطی،ترومبوزهای وریدی ، اثرات وازوکنستریکتورها از قبیل نیکوتین) – پاتولوژی مفاصل و استخوان ها و مخصوصا پاتولوژی تومورال همچنین نوزادان استفاده می شود.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید