تصویربرداری حرارتی در پزشکی ورزشی و اختلالات عضلانی

تصویربرداری حرارتری نشان داده شده است که به عنوان یک ابزار تشخیصی در تشخیص افتراقی صدمات neuromusculoskeletal مفید می باشد. از آنجا که DITI غیر تهاجمی، بدون خطر، و کاملا قابل حمل است، به یک ابزار بسیار عملی در محیط بالینی است و ممکن است در کلینیک پزشکی ورزشی، مطب خصوصی و یا اتاق آموزش برای ارزیابی آسیب و تصمیم گیری بالینی استفاده  شود. DITI نه تنها به عنوان تشخیصاستفاده شود، بلکه به عنوان سنجش کلینیکی، ارزیابی پیشرفت و پاسخ به درمان، و همچنین به عنوان یک شاخص پیش آگهی  کمک می کند. DITI به عنوان تشخیص و تکامل التهاب، سندرم پاتلوفمورال، آسیب های مچ پا، ساق پا، شکستگی های استرس، درد ناشی، درد ستون فقرات، صدمات شانه، درد پا، و اختلالات عروقی محدود نشده است. یکی از بزرگترین سهم DITI به پزشکی ورزشی در تشخیص سندرم درد پس از سانحه دیستروفی رفلکس سمپاتیک (سندرم درد منطقه ای پیچیده)  است که به طور سنتی دشوار است برای تشخیص .

منبع

مطالب مرتبط

پاسخ دهید