علم تصویر برداری حرارتی

با ظهور نسل های جدید آشکارسازهای مادون قرمز،تصویر برداری حرارتی مادون قرمز تبدیل به یک ابزار تشخیصی دقیق پزشکی برای اندازه گیری مناطق غیرطبیعی در الگوی حرارتی شده است. علاوه بر این علاوه بر این، حساسیت به درجه حرارت ، قدرت تفکیک فضایی و طبیعت بدون تماس، بدون ضرر، از ویژگی های روش تصویربرداری حرارتی است.تصاویر حرارتی را می توان به صورت دیجیتالی ذخیره کرد و سپس با استفاده از بسته های مختلف نرم افزاری انها را پردازش نمود و درک خوبی از الگوی حرارتی به دست اورد. مطالعات تا کنون نشان می دهد که ترموگرافی می تواند با موفقیت در تشخیص سرطان سینه ، دیابت ،بیمارهای مرتبط با پاتولوژی خونی استفاده شود.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید