موارد مهم در ترموگرافی

در هنگام ترموگرافی در فضای بسته معمولا با دو وضعیت متفاوت مواجه هستید. در پاره‌ای از اوقات، منابع حرارتی خاصی در محیط اطراف وجود ندارد در این حالت معمولا دمای اجزای مختلف محیط با دمای هوا یکسان است و شما می‌توانید به عنوان یک تقریب خوب از دمای هوا در محاسبات دمای پس زمینه استفاده کنید.اگر در محیط پیرامونی تجهیزات یا اشیایی حضور داشته باشند که دمای آن‌ها مقدار قابل توجهی با دمای محیط متفاوت باشد استفاده از دمای محیط می‌تواند نتایج نامطلوبی را ایجاد کند. در این حالت تصویر‌بردار حرارتی باید با روش‌های مناسب نسبت به حذف تاثیر دمای پس زمینه اقدام کند. به عنوان مثال می‌تواند با استفاده از صفحات بزرگ چوبی و یا مقوایی از رسیدن تابش‌های ناشی از منابع تولید گرمای پس زمینه به جسم مورد نظر ممانعت به عمل آورد، و یا اینکه با محاسبه این دما تاثیرات دمای پس زمینه در دوربین وارد و در محاسبات دمای سوژه مورد نظر اعمال کند برای این کار می‌تواند از رادیاتورهای لامبرت و یا دوربین ترموگرافی خود استفاده کند.چراغ‌های روشنایی موجود در محیط‌های سربسته با اینکه درحالت عادی تاثیر زیادی بر اندازه‌گیری‌های شما ندارند اما در بعضی مواقع بهتر است با خاموش کردن این منابع و در تاریکی اقدام به ترموگرافی کنید. باید دقت کنید برخی از منابع تولید نور، امواج حرارتی مادون قرمز را نیز از خود منتشر می‌سازند که این نوع از تابش‌ها، می‌تواند بر روی دمای اجسام اطراف خود تاثیر گذارد. بنابراین توصیه می‌شود از ترموگرافی اجسام در کنار این منابع خودداری کنید. باید توجه کنید که منابع نور سرد مانند LED یا نئون‌ها مشکل ساز نیستند و به طور معمول تنها منتشر کننده نور مرئی بوده و کم‌تر امواج مادون قرمز را تابش می‌کنند. این به دمای کارکرد این نوع از منابع نور باز می‌گردد.به عنوان آخرین نکته در برخی از مواقع برای اندازه‌گیری‌های دقیق حتی باید تاثیر تابش حرارت بدن خود را لحاظ کنید.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید