پایش وضعیت در تحلیل خرابی غلتک های با تماس مستقیم

استفاده از روش های تحلیلی، المان محدود و پایش وضعیت در تحلیل خرابی غلتک های با تماس مستقیم در مکانیزم انتقال قدرت اصطکاکی-مطالعه موردی در مجتمع گل گهر

طی تحقیق جاری به بررسی تاثیر جنس روکش غلتک ها در مکانیزم های انتقال گشتاور اصطکاکی پرداخته می شود. نتایج بررسی های تجربی با بهره گیری از پایش وضعیت دما، تحلیلی و همچنین المان محدود نشان می دهد که میزان سفتی و همچنین ضخامت روکش غلتک در میزان لهیدگی و تنش های ایجاد شده در سطوح اجزای در تماس تاثیر گذار است. همچنین ثابت می شود که فرآیند ساخت روکش، تاثیر زیادی در عملکرد آن در طی کارکرد دارد و عمر آن را تحت تاثیر قرار می دهد. با مقایسه روکش فلزی و پلیمری مشخص می شود که در روکش فلزی خرابی سطحی نوع پیتینگ سریعتر بروز می نماید در حالی که در روکش پلیمری عمدتاً پارگی و جدایش لایه ای رخ می دهد. در عین حال، پلیمر انتخابی بایستی دارای ویژگی های خاصی باشد تا تحمل شرایط کارکرد انتقال گشتاور اصطکاکی را داشته باشد

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید