دسته: کتاب ها

0

Appendix A: MATLAB Scripts and Functions

In this work, the accuracy of the infrared thermography measurements was investigated with sophisticated software, created in the MATLAB computational environment. In order to help users of the infrared camera to estimate the uncertainty of the...

0

Infrared Thermography Errors

کتاب Infrared Thermography Errors and Uncertainties جهت استفاده و دانلود برای دوستان قرار داده شده است. دانلود

0

INFRARED THERMOGRAPHY

یکی از کتاب های جامع در مورد تصویربرداری حرارتی کتابINFRARED THERMOGRAPHY  می باشد که نسخه کامل ان را قرار می دهیم. مباحث مورد بررسی در کتاب شامل: استفاده از IR دمانگاری برای بررسی تغییر...

1

کتاب medical infrared image

یکی از کتاب های که زمینه تصویربرداری حرارتی در موضوع پزشکی چاپ شده است کتاب  medical infrared image می باشد که لینک دانلود کتاب را می توانید در زیر مشاهده نمایید.   دانلود کتاب