ایران ترموگرافی بلاگ

0

بررسی قابلیت های سیستم ترموگرافی

چکیده: مقدمه: اغلب بیماری ها از جمله ناهنجاری های بافت پستان با تغییرات دمایی غیر طبیعی همراه هستند، که در صورت شناسایی زودرس این مناطق می توان از پیشرفت زیان بار بیماری جلوگیری نمود....

0

دمانگاری سگ – بیماری قلبی

تصویربرداری حرارتی به عنوان یک روش غیر تهاجمی و آرام بخشی است که برای تشخیص زود هنگام  آسیب حیوانات، لنگش و بیماری مورد استفاده قرار گیرد. در واقع روشی ایده آل برای ارزیابی سلامت  سگ...

0

بررسی دقت تصویربرداری حرارتی در سرطان پستان

یکی از مقالاتی که به بررسی دقت تصویربرداری حرارتی در سرطان پستان پرداخته است با عنوان The accuracy of digital infrared imaging for breast cancer detection in women under going breast biopsy  میباشد که در سال...

0

Infrared thermography

یکی از مجلات معتبر در زمینه تصاویر حرارتی مجله  quantitative infrared thermography journal می باشد . که در تمام زمینه های مربوط به تصاویر حرارتی مقالات را بررسی و چاپ می نماید.