دسته: ترموگرافی صنعتی

0

تغییرات میدان گرمائی گذرا به کمک ترموگرافی فتوترمیک

در این مقاله ، یک صفحه مسطح پارچه ای مرطوب تحت تأثیر یک منبع گرمائی موضعی قرار گرفته و نحوه توزیع گرمای دینامیکی سطح آن تحت مطالعه قرار می گیرد . بمنظور بررسی نحوه...

0

ترموگرافی در عیب یابی تلفات ناشی از اتصالات سست شبکه توزیع

استفاده از ترموگرافی در عیب یابی وکاهش تلفات ناشی از اتصالات سست در شبکه توزیع ترموگرافی نوعی تکنیک بازرسی و بازدید به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات یک سیستم در زمان معین می...

0

ارزیابی وضعیت تجهیزات دپارتمان پخت کارخانجات سیمان

ارزیابی وضعیت و عیب یابی تجهیزات دپارتمان پخت کارخانجات سیمان با استفاده از بازرسی ترموگرافی چکیده سیمان جزو محصولات کلیدی و مهم در برنامه های توسعه عمرانی و زیربنایی کشور به شمار رفته و...

0

ترموگرافی و شناسایی جذب آب درسکان های کامپوزیتی هواپیما

خلاصه مقاله: رشد روزافزون کاربرد مواد مرکب درصنایع هوایی باعث گردیده است تا روشهای نوین آزمون های غیرمخرب برای بررسی مستمر عیوب احتمالی به کارگرفته شود آزمونهای صوتی فراصوت، رادیوگرافی مکش کنترل شده و...

0

آشکارسازی اسلحه پنهان درسیستم مبتنی برتصاویر مادون قرمز

دراین مقاله مساله آشکارسازی اسلحه پنهان با استفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی مورد بررسی قرارمیگیرد ابتدا تصاویر با استفاده از فیلتر تقویت بالا پیش پردازش می شوند سپس با استفاده از لبه گیری...

0

آزمون غیر مخرب در آزمون ادوات کشاورزی

روشهای آزمون غیر مخرب در آزمون ادوات کشاورزی: مزایا و محدودیت ها آزمایش های غیر مخرب عموما برای تشخیص عیوب، موفق یا ناموفق بودن تکنولوژی ساخت در ریخته گری، جوشکاری و تغییر شکل فلزات...

0

محاسبات مربوط به ترموگرافی جهت کاهش تلفات برق

ترموگرافی نوعی تکنیک بازرسی و بازدید بمنظور جمع آوری و تهیهاطلاعات یک سیستم در زمان معین می باشد. با توجه به قدمت صنعتبرق و معضلات تلفات در این صنعت ، تبعات اقتصادی و هزینه...

0

پایش وضعیت عایقکاری خطوط توزیع بخار

پایش وضعیت عایقکاری خطوط توزیع بخار با استفاده از فناوری ترموگرافی با توجه به اینکه عایق های معیوب در صنایع بویژه صنایع نفت و گاز سالیانه باعث تلفات انرژی بسیار زیادی می شوند،لذا تشخیص...