Category: ترموگرافی صنعتی

0

آزمون و ارزیابی غیر مخرب

آزمون و ارزیابی غیر مخرب– مقایسه روش های “اینترفرومتری هولوگرافیک” و “ترموگرافی اینفرارد” با توجه به تفاوت هایی که میان آزمون و ارزیابی غیر مخرب وجود دارد، در این مقاله ابتدا یک مقایسه اجمالی میان آزمون...

0

بازرسی ترموگراف صنعتی

ترموگرافی(Thermography) یا گرمانگاری یا ترموویژن یا تصویری برداری حرارتی یکی از روشهای نوین بازرسی غیر مخرب (NDT) می باشد. دوربین های ترموگراف با آنالیز عکس و یا فیلم های گرفته شده توسط نور مادون...