دسته: ترموگرافی صنعتی

0

محاسبات مربوط به ترموگرافی جهت کاهش تلفات برق

ترموگرافی نوعی تکنیک بازرسی و بازدید بمنظور جمع آوری و تهیهاطلاعات یک سیستم در زمان معین می باشد. با توجه به قدمت صنعتبرق و معضلات تلفات در این صنعت ، تبعات اقتصادی و هزینه...

0

پایش وضعیت عایقکاری خطوط توزیع بخار

پایش وضعیت عایقکاری خطوط توزیع بخار با استفاده از فناوری ترموگرافی با توجه به اینکه عایق های معیوب در صنایع بویژه صنایع نفت و گاز سالیانه باعث تلفات انرژی بسیار زیادی می شوند،لذا تشخیص...

0

آزمون و ارزیابی غیر مخرب

آزمون و ارزیابی غیر مخرب– مقایسه روش های “اینترفرومتری هولوگرافیک” و “ترموگرافی اینفرارد” با توجه به تفاوت هایی که میان آزمون و ارزیابی غیر مخرب وجود دارد، در این مقاله ابتدا یک مقایسه اجمالی میان آزمون...

0

ترموگرافی در بازرسی های غیر مخرب

ترموگرافی شاخه ای از علوم کاربردی جدید می باشد که بطور وسیعی در حوضه های مختلفی چون بازرسی هایپیشگیرانه، پیشگویانه، کیفی و غیر مخرب بکار برده می شود.اساس این علم بر روی فیزیک حرارت...

0

آیا دوربین های حرارتی در مقابل نور خورشید آسیب پذیرند ؟

نویسنده(گان): کریستین ماراس، چکیده: دوربین های حرارتی می توانند حتی در تاریک ترین شب ها، تصاویر با وضوح بالا تهیه نمایند. از این رو این دوربین ها در کاربردهای متعدد از جمله ایجاد امنیت...

0

ترموگرافی، شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی

  ترموگرافی، شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش تولید بخار و اثرات زیست محیطی از طریق انجام تعمیرات پیشگیرانه تله های بخار در فاز ۸- ۷و ۶ مجتمع گاز پارس جنوبی...

0

بازرسی ترموگراف صنعتی

ترموگرافی(Thermography) یا گرمانگاری یا ترموویژن یا تصویری برداری حرارتی یکی از روشهای نوین بازرسی غیر مخرب (NDT) می باشد. دوربین های ترموگراف با آنالیز عکس و یا فیلم های گرفته شده توسط نور مادون...