ایران ترموگرافی بلاگ

0

شبکه های توزیع برق به کمک فناوری ترموگرافی

بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق با استفاده برنامه های PM به کمک فناوری ترموگرافی بر روی اتصالات حفاظتی نامناسب کلید ها به عنوان یکی از اجزای حیاتی و پر کاربرد در سیستم...

0

علل تخریب عایقهای حرارتی بویلرهای نیروگاه تبریز

بررسی علل تخریب عایقهای حرارتی بویلرهای نیروگاه تبریز و ارائه راهکارهای مناسب وجود دمای بالا در محیط اطراف بویلرهای نیروگاه تبریز، نشان از آن داشت که عایق های دیواره و مناطق مختلف بویلر وظیفه...

0

ایده های حرارتی -۱

با توجه به درخواست دوستان مبنی بر ایده هایی که می توان در زمینه ترموگرافی استفاده کرد در نظرگرفتیم برخی از مقالات حرارتی که می تواند مفید باشد را جهت استفاده عزیزان قرار دهیم.

0

Infrared Image Software _IRIS

Infrared Image Software _IRIS Description: This software was developped for the analysis of µ-FTIR images, but can be generally used for most FTIR images. It offers a wide range of tools to analyse and...