ایران ترموگرافی بلاگ

0

تشخیص بیماری های روماتیسمی

تصویر برداری حرارتی با موفقیت در تشخیص و ارزیابی بهبودی بعد از درمان در پدیده رینود استفاده شده است.Arnoldو همکاران، گزارش داده اند که تصویر برداری حرارتی یک روش بسیار عالی برای اندازه گیری...

0

اختلاف درجه حرارت بخش های مختلف بدن انسان

با توجه به این مزایا ، ترموگرافی به عنوان یک ابزار تشخیص جایگزین موثر ایجاد شود. جدول  اختلاف درجه حرارت دو طرف مقابل (بین سمت چپ و راست ) را برای چند قسمت از...

0

اصول فیزیکی تصویربرداری حرارتی

تمام اشیا در دمای بالای صفر مطلق بصورت خودبخود تابش الکترومغناطیسی منتشر می کنند؛ که این پدیده تابش طبیعی یا گرمایی یا حرارتی نام دارد. قدرت تابشی یک سطح، کل انرژی است که از...

0

درجه حرارت به عنوان شاخص ترموگرافی

از لحاظ تاریخی ،درجه حرارت یک شاخص بسیار خوبی برای سلامت بوده است.از ۴۰۰ قبل از میلاد  در جه حرارت به عنوان یک معیار برای تخشیص بالینی استفاده شده است.انسان ها خونگرم هستند به...

0

غربالگری سرطان پستان

 دیگر هیچ سازمانی ماموگرافی پایه در ۳۵ سالگی را توصیه نمی‌کند. تمام سازمان‌ها ماموگرافی غربالگرانه روتین را برای زنان ۶۹-۵۰ ساله (معمولا با فواصل ۲-۱ سال براساس داده‌های حاصل از کارآزمایی‌های تصادفی شده) توصیه...

1

هفتمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی

سرطان پستان شایعترین سرطان و شایعترین علت مرگ ومیر ناشی از سرطان در زنان ایرانی می باشد . طبق آخرین آمار وزارت بهداشت ایران میزان شیوع این بیماری ۲۵ تا ۳۰ در ۱۰۰ هزار...

0

علم تصویر برداری حرارتی

با ظهور نسل های جدید آشکارسازهای مادون قرمز،تصویر برداری حرارتی مادون قرمز تبدیل به یک ابزار تشخیصی دقیق پزشکی برای اندازه گیری مناطق غیرطبیعی در الگوی حرارتی شده است. علاوه بر این علاوه بر...