ایران ترموگرافی بلاگ

0

ترموگرافی در پروتز زانو

برای عفونت اطراف پروتز لگن و زانو یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مشکلات عفونت اطراف پروتز است که یک فاجعه تلقی می شود زیرا هم تشخیص را دچار مشکلات پیچیده می کند و...

0

ترموگرافی درsctroal گاو

هدف از این مطالعه بررسی اثرات محیط بر روی کیفیت مایع منی در گاو، با استفاده از ترموگرافی مادون قرمز است.و به این نتیجه رسیدند که ترموگرافی مادون قرمز را می توان به ارزیابی...

0

ترموگرافی در واریکوسل

واریکوسل (به انگلیسی: Varicocele) واریکوسل اتساع و پیچ خوردگی غیر طبیعی شبکه وریدی (سیاهرگی) بالای بیضه هاست. شیوع ان زیر ۱۰سال نادر است ولی در بالغین جوان ۱۵٪ و در مردان نابارور ۲۰ تا...

0

پایان نامه های ترموگرافی پزشکی

با توجه به درخواست دوستان چند مورد از پایان نامه های در زمینه ترموگرافی که به صورت full text میباشد قرار داده می شود.در صورت نیاز به پایان نامه های خاص درخواست خود را...