ایران ترموگرافی بلاگ

0

تشخیص بیماری های کبدی به کمک ترموگرافی

mansfield و همکارانش ، برای تشخیص متاستازهای کبدی ، که باعث الگوهای دمایی غیر طبیعی در سطح پوست می شوند از تصویر برداری حرارتی استفاده کردند . Knobel و همکاران ، از تصویر برداری...

0

تشخیص نوروپاتی دیابتی

حدود ۵۰ درصد از افراد مبتلا به دیابت به دلیل عوارض پا که شایعترین مشکلات در بین این افراد می باشند در بیمارستان ها بستری هستند.علل اصلی این چنین عوارض پا کاهش جریان خون...

0

اثربخشی ترموگرافی تماسی در تشخیص بیماری

زمینه و هدف: تصمیم گیری درباره خرید و استفاده از تجهیزات مختلف تشخیصی و درمانی مستلزم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و انجام مطالعات جامع و نظام مند در زمینه ایمنی‌، اثر بخشی و هزینه اثربخشی...

اصول تشخیص در ترموگرافی پستانها 0

اصول تشخیص در ترموگرافی پستانها

یکی از اولین مقالاتی که در زمینه ترموگرافی در ایران به چاپ رسید در سال ۱۳۵۶ با عنوان “اصول تشخیص در ترموگرافی پستانها ” می باشد. دانلود مقاله