ایران ترموگرافی بلاگ

شرایط تصویربرداری حرارتی 0

شرایط تصویربرداری حرارتی

در پاسخ به این سوال که ایا تصویری که از بیمار جهت تشخیص بیماری گرفته شده است دارای شرایط لازم می باشد یا خیر مخصوصا در مورد سرطان پستان ، بایستی مقدماتی در جهت...

0

INFRARED THERMOGRAPHY

یکی از کتاب های جامع در مورد تصویربرداری حرارتی کتابINFRARED THERMOGRAPHY  می باشد که نسخه کامل ان را قرار می دهیم. مباحث مورد بررسی در کتاب شامل: استفاده از IR دمانگاری برای بررسی تغییر...

0

بررسی پردازش تصاویر حرارتی

در حال حاضر، روش های استخراج ویژگی از تصاویر مادون قرمز به طور عمده عبارتند از روش تجزیه و تحلیل بر اساس ویژگی های هندسی، روش تجزیه و تحلیل مقادیر ویژه بر اساس تبدیل...

0

مدلسازی انتقال حرارت در بافت

انتقال حرارت در بافت با چهار فرآیند هدایت، همرفتی، تبخیر و تابش از سطح پوست صورت می گیرد. مدلهای مختلف پیوسته و عروقی جهت تشریح این فرآیندها ارائه شده است . مدلهای عروقی به...