ایران ترموگرافی بلاگ

0

علم تصویر برداری حرارتی

با ظهور نسل های جدید آشکارسازهای مادون قرمز،تصویر برداری حرارتی مادون قرمز تبدیل به یک ابزار تشخیصی دقیق پزشکی برای اندازه گیری مناطق غیرطبیعی در الگوی حرارتی شده است. علاوه بر این علاوه بر...

0

تشخیص بیماری های زنان و ترموگرافی

ترموگرافی به طور گسترده در زمینه زنان نیز استفاده شده است. Birnbaunو kliot اظهار نظر کردند که، بیماری های زنان ممکن است باشد بیشترین پتانسیل برای کاربرد ترموگرافی ، از جمله در دوران بارداری...

3

سرطان پستان

عوامل زیر باعث می شوند تا سلول های سرطانی گرما ایجاد کنند: ۱- فعالیت سوخت و سازی یا متابولیک بیشتر سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های معمولی ۲- رگ زایی؛ تومور سرطانی...

0

ترموگرافی

دمای غیر طبیعی بدن یک شاخص طبیعی از بیماری است.ترموگرافی مادون قرمز روشی سریع، غیرتهاجمی، بدون تماس و منفعل برای نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می باشد. علاوه بر این ، ترموگرافی میتواند...