ایران ترموگرافی بلاگ

0

غربالگری سرطان پستان

 دیگر هیچ سازمانی ماموگرافی پایه در ۳۵ سالگی را توصیه نمی‌کند. تمام سازمان‌ها ماموگرافی غربالگرانه روتین را برای زنان ۶۹-۵۰ ساله (معمولا با فواصل ۲-۱ سال براساس داده‌های حاصل از کارآزمایی‌های تصادفی شده) توصیه...

1

هفتمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی

سرطان پستان شایعترین سرطان و شایعترین علت مرگ ومیر ناشی از سرطان در زنان ایرانی می باشد . طبق آخرین آمار وزارت بهداشت ایران میزان شیوع این بیماری ۲۵ تا ۳۰ در ۱۰۰ هزار...

0

علم تصویر برداری حرارتی

با ظهور نسل های جدید آشکارسازهای مادون قرمز،تصویر برداری حرارتی مادون قرمز تبدیل به یک ابزار تشخیصی دقیق پزشکی برای اندازه گیری مناطق غیرطبیعی در الگوی حرارتی شده است. علاوه بر این علاوه بر...

0

تشخیص بیماری های زنان و ترموگرافی

ترموگرافی به طور گسترده در زمینه زنان نیز استفاده شده است. Birnbaunو kliot اظهار نظر کردند که، بیماری های زنان ممکن است باشد بیشترین پتانسیل برای کاربرد ترموگرافی ، از جمله در دوران بارداری...